FANDOM


Icon-sazerx
This article is about a/an movie in Chousei Kantai Sazer-X.
Sazer X The Movie: Fight! Star Soldiers!
A movie for Chousei Kantai Sazer X
Sazer X Film
Release date 2005
Written by Toshiyuki Tanabe
Directed by Kazuki Omori
Franchise

Sazer X The Movie: Fight! Star Soldiers! is a 2005 film made by Toho Studios. It serves as a crossover to the Chouseishin Series.

Plot

To be added

Characters

Sazer X

Lio-Sazer Takuto Ando
Eagle-Sazer Ad
Beetle-Sazer Kane Lucano
Shark-Sazer Commander Shark

The Justirisers

Glen Shouta Date
Kageri Yuka Sanada
Gant Shinya Hiraga

The Gransazers

Flame Tribe

Main article: Flame Tribe
Sazer Tarious Tenma Kudou
Sazer Mithras Mika Shidou
Sazer Lion Ken Shidou

Wind Tribe

Main article: Wind Tribe
Sazer Remls Akira Dentsuin
Sazer Velsou Ryoko Amemiya
Sazer Dail Jin Hakariya

Earth Tribe

Main article: Earth Tribe
Sazer Tawlon Naoto Matsuzaka
Sazer Visuel Ran Saotome
Sazer Tragos Gou Kamiya

Water Tribe

Main article: Water Tribe
Sazer Gorbion Makoto Sorimachi
Sazer Pisces Ai Uozumi
Sazer Gans Tappei Mikami

Notes

  • To be added

Links

References